Ubezpieczenia zdrowotne są jednymi z najważniejszych świadczeń w Polsce. Obejmują znaczną większość społeczeństwa, udostępniając szeroki wachlarz różnego rodzaju usług, mając na celu ochronę zdrowia i zapewnione leczenie w każdym szpitalu czy ośrodku.

Na mocy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (ustawa z 26.03.1997 z późn. zm.), organem decyzyjnym w sprawie świadczeń medycznych jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który składa się ze stołecznej centrali oraz oddziałów wojewódzkich. NFZ ma za zadanie zarządzać środkami finansowymi, finansowanie wszelkich świadczeń oraz refundowanie niektórych leków. Zapisy do NFZ prowadzi się indywidualnie. Każdy petent może bowiem zawrzeć dobrowolną umowę z NFZ w odpowiednim oddziale wojewódzkim.

Zamiast obowiązkowego ubezpieczenia NFZ mamy do dyspozycji także prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Finansowane z własnych pieniędzy polisy zdrowotne czy abonament medyczny to gwarancja niezawodności i skuteczności. Z tego tez powodu ubezpieczenia prywatne i ubezpieczenia szpitalne okazują się coraz popularniejszymi w Polsce. Co więcej, ubezpieczenia takie mogą być skierowane zarówno dla klientów indywidualnych, jak i prężnie rozwijających się firm, pragnących zapewnić pracownikom najlepsze warunki pracy i ochronę ich zdrowia. Zależnie od rodzaju polisy, wysokość miesięcznych składek może znacznie się od siebie różnić.

Zgodnie z rozporządzeniami ustawy, opiece zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych podlegają także osoby bezrobotne. Z obowiązku ubezpieczenia medycznego, bezrobotnego zwalnia status innego członka rodziny osoby ubezpieczonej. Oprócz tego, że bezrobotni są obowiązkowo ubezpieczeni przez polski NFZ, w przypadku krótkiego wyjazdu za granicę powinni oni zaopatrzyć się także w formularz E111, umożliwiający korzystnie z publicznej służby zdrowia we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Podobnie jak bezrobotni, również studenci dzienni i zaoczni mają obowiązek ubezpieczenia się. Jeśli student pracuje na podstawie umowy o pracę, ubezpiecza go bezpośrednio pracodawca. Jeżeli natomiast student samodzielni prowadzi działalność gospodarczą – ubezpiecza się samodzielnie.

Ubezpieczenie turystyczne, obowiązujące za granicą jest równie przydatne jak ubezpieczenie w kraju. Niejednokrotnie, w przypadku zagranicznych podróży mogą zdarzyć się wypadki lub choroby, z którymi nie poradzimy sobie samodzielnie. Co więcej, wybierając się na wymarzony urlop powinniśmy odpowiednio zadbać o swój komfort psychiczny i bezpieczeństwo, dlatego polecamy zapoznanie się z ofertami ubezpieczycieli.